Značenje i porijeklo prezimena PARADIŠ: Odakle potječe?

Prezime PARADIŠ jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj. Međutim, iako je rijetko, ovo prezime ima zanimljivo porijeklo koje seže stol