Prezime PARAC jedno je od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj, ali i šire. Prema nekim izvorima, riječ je o prezimenu koje potječe iz Srednje Europe, točnije iz Češke ili Slovačke. Prezime