Prezime PAPEC spada u skupinu prezimena koja su nastala na temelju nadimaka ili osobina koje su krasile neku osobu. Prezime PAPEC dolazi od riječi “papa” koja se u srednjem vijeku koristila za svećeni