Prezime Palm ima svoje korijene u skandinavskim zemljama, a njegovo značenje i simbolika su duboko ukorijenjeni u povijesti ovog područja. Prezime Palm ima dugu povijest i bogatu tradiciju, a njegovo