Prezime PADRO ima svoje korijene u Kataloniji, regiji koja se nalazi na sjeveroistoku Španjolske. Ovo prezime ima zanimljivo značenje koje je povezano s katalonskim jezikom. Prema nekim izvorima, prez