Značenje i porijeklo prezimena PAČAR: Odakle potječe?

Prezime PAČAR spada u skupinu prezimena koja su dobivena po zanimanju ili nadimku. U ovom slučaju, prezime PAČAR izvedeno je od starog naziva za