Značenje i porijeklo prezimena KRHA: Odakle potječe?

Prezime KRHA nalazi svoje korijene u srednjovjekovnoj Njemačkoj. To prezime se pojavilo u Bavarskoj, u mjestu sa imenom Kray. Bavarska je država k