Prezime KREŠ je jedno od onih prezimena koja se ne javljaju često, ali kada se pojave, uvijek izazivaju znatiželju i pitanja o njihovom značenju i porijeklu. Prema dostupnim izvorima, prezime KREŠ pot