Značenje i porijeklo prezimena HULEC: Odakle potječe?

Prezime HULEC ima svoje korijene u Hrvatskoj, a najveća koncentracija obitelji s ovim prezimenom nalazi se u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Prema