Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAMENJAK

Prezime Kamenjak ima veoma zanimljivo značenje i porijeklo. Kamenjak je prezime koje je nastalo kao nadimak, a koji se odnosio na osobu koja je bila tvrdoglava i uporna poput kamena. Ovo prezime je vr