Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena POŽAR

Prezime Požar jedno je od onih prezimena koja su vrlo zanimljiva i intrigantna. Kada se čuje prezime Požar, prva asocijacija koja nam pada na pamet je vatra i plamen. No, odakle zapravo potječe ovo pr