Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MODRINIĆ

Prezime Modrinić je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a njegovo značenje i porijeklo su veoma zanimljivi.Prema istraživanjima, prezime Modrinić potječe od imena Modrin, koje je bilo u upotrebi