Značenje i porijeklo prezimena BERGER

Prezime Berger potječe iz Njemačke i jedno je od najčešćih prezimena u toj zemlji. Značenje prezimena Berger dolazi od njemačke riječi “Berg”, što znači brdo ili planina. Prezime Berger dakle znači “o

Značenje i porijeklo prezimena ŠMIT

Značenje i porijeklo prezimena ŠMIT

Prezime ŠMIT je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a njegova popularnost seže i diljem Europe. Ovo prezime ima zanimljivo značenje, koje nas vodi kroz povij