Prezime Fridrih je jedno od rijetkih prezimena koje ima svoje korijene u Njemačkoj. Njegova povijest i geneza vode nas čak do srednjeg vijeka, kada su se prezimena tek počela koristiti u svakodnevnom