Značenje i porijeklo prezimena FRITZ

Prezime Fritz jedno je od najčešćih prezimena u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Ime Fritz potječe od staronjemačkog imena Friduric što znači “mirovnjak, vladar mira”. U Njemačkoj se prezime Fritz pr

Značenje i porijeklo prezimena KERN

Prezime Kern pojavljuje se u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i drugim dijelovima Europe. Prema etimološkom tumačenju, prezime Kern potječe od njemačke riječi Korn, što znači žito ili zrno. Prezime Ker

Značenje i porijeklo prezimena MAYER

Prezime Mayer je jedno od najčešćih prezimena diljem svijeta. Prezime se sastoji od riječi “May” što na engleskom jeziku znači “svibanj”. Stoga, prezime Mayer može se prevesti kao “onaj koji je rođen

Značenje i porijeklo prezimena BEKER

Kada govorimo o prezimenu BEKER, najčešće se misli na njemačko prezime koje se može pronaći diljem svijeta. Prema istraživanjima, u svijetu postoji oko 100.000 osoba s prezimenom BEKER.

Prezime BEKER

Značenje i porijeklo prezimena SEIFERT

Značenje i porijeklo prezimena SEIFERT

Prezime SEIFERT često se nalazi među njemačkim i austrijskim prezimenima i predstavlja jedno od češćih prezimena u ovim zemljama. Ovo prezime potječe iz njema

Značenje i porijeklo prezimena PFEIFER

Prezime PFEIFER jedno je od mnogih prezimena koja su nastala u Njemačkoj. Njegovo značenje i porijeklo su povezani s glazbom i glazbenim instrumentima. Naime, riječ PFEIFER dolazi od njemačke riječi “

Značenje i porijeklo prezimena KNAUS

Prezime KNAUS jedno je od mnogih prezimena koja su nastala u Njemačkoj. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže stoljećima unatrag.

Prezime KNAUS potječe od njemačke riječi “Knauf”,

Značenje i porijeklo prezimena LEHPAMER

Prezime LEHPAMER često se može čuti u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Međutim, malo je poznato da je porijeklo ovog prezimena zapravo iz Slovenije. Prezime LEHPAMER nastalo je od slovenskog imena Le