Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUTAK

Značenje i porijeklo prezimena MUTAK: Odakle potječe?Prezime MUTAK je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ipak ima svoju povijest i značenje. Prezime MUTAK se prvi puta spominje u 19.