Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUŠURA

Prezime Mušura vrlo je rijetko u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima, potječe s područja Like. Zanimljivo je da se prezime Mušura u Hrvatskoj javlja samo u muškoj varijanti, što sugerira mogućnost da je