Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUŠTERIĆ

Prezime Mušterić jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj te se može naći u gotovo svim dijelovima zemlje. No, odakle to prezime potječe?Prema nekim izvorima, prezime Mušterić dolazi od imena koje