Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUSTAK

Prezime MUSTAK je jedno od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje se često povezuje s turskim jezikom i poviješću. Ovo prezime se može pronaći u cijeloj Hrvatskoj, ali posebno u Dalmaciji, te se često mo