Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MIŠAK

Prezime Mišak ima svoje korijene u hrvatskom govornom području. Prezime se pojavilo u ranom srednjem vijeku, a njegovo značenje i porijeklo su podložni raznim teorijama koje se odnose na njegovu etimo