Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Misail

Misail je ime koje u sebi nosi duboko značenje i simboliku iz različitih kultura i vjera. Ono potiče od grčke riječi "michaēl" što znači "tko je poput Boga". U kršćanskoj tradiciji Misail je anđeo koj