Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MIRT

Značenje i porijeklo prezimena MIRT: Odakle potječe?Prezime MIRT je relativno rijetko prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Poljskoj i Rusiji. Prezime MIRT ima sl