Prezime Miladin jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Iako nije moguće sa sigurnošću odrediti njegovo porijeklo, pretpostavlja se da potječe iz srpske tradicije te da se koristi od 14. stoljeća