Značenje i porijeklo imena Miladinka: Poreklo i simbolika

Ime Miladinka ima slovensko porijeklo koje potječe od riječi “mil” koja znači draga, ljubljena. Ime Miladinka se prevodi kao “malena draga” i