Ime Miladin često se može čuti među ljudima u balkanskim zemljama. Ovo ime ima svoje posebno značenje i porijeklo. Prema nekim izvorima, ovo ime se veže uz srpsku, crnogorsku i bugarsku tradiciju, ali