Prezime Milača ima svoje korijene u slovenskom jeziku, a prema nekim izvorima, izvorno se pisalo kao Milač. Prezime se uglavnom javlja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebice u Međimurju, ali i u nekim