Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MIĐAN

Prezime Miđan je jedno od prezimena koje se često sreće u Hrvatskoj i ima zanimljivo značenje i porijeklo. U ovom odlomku ćemo se bliže upoznati sa značenjem prezimena Miđan, kao i sa njegovim poreklo