Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MIĆIN

Prezime Mićin je jedno od onih prezimena koja se često mogu čuti u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima Balkana. No, odakle potječe prezime Mićin i što ono zapravo znači?Prezime Mićin izvedeno je od