Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MENĐAN

Prezime Menđan ima zanimljivo značenje i obilježje koje je povezano s geografskim područjem i etničkim porijeklom. Menđan je prezime koje se često vezuje uz Hrvatsku, točnije regiju Slavoniju. Prezime