Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MEMUNIĆ

Prezime MEMUNIĆ ima zanimljivo značenje i porijeklo koje se vjeruje da ima veze s arapskim korijenima. Ovo prezime je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se može pronaći u nekim dijelovima Bosne i Herc