Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MEMOVIĆ

Prezime MEMOVIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, a može se pronaći i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Prezime MEMOVIĆ ima tursko porijeklo i nastalo je od imena Mehmed, koje