Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MARULIĆ

Prezime Marulić ima duboko ukorijenjeno značenje koje je povezano s biljkom marulom i simbolikom koju ovo prezime nosi. Marulica, poznata i kao hrvatska salata ili glavatica, je zeljasta biljka koja s