Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MARTINOVSKI

Prezime Martinovski jedno je od najčešćih prezimena u Makedoniji. Nositelji ovog prezimena mogu se pronaći diljem svijeta, a njihovo porijeklo datira još iz srednjeg vijeka. Značenje prezimena Martino