Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MARTIN

Prezime Martin jedno je od najčešćih prezimena u svijetu. Prema nekim izvorima, ovo prezime potječe iz latinskog imena Martinus, koje znači "ratnik" ili "borac". Prezime Martin može se pronaći u mnogi