Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MARTINIĆ JERČIĆ

Prezimena su često važan dio našeg identiteta i nasljeđa. Ona nam mogu pružiti uvid u naše obiteljsko porijeklo, tradiciju i kulturu kojoj pripadamo. Jedno takvo prezime koje vrijedi istražiti je MART