Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MARTINI

Prezime MARTINI jedno je od najčešćih talijanskih prezimena, koje se također može pronaći u drugim dijelovima svijeta. Prezime MARTINI potječe od latinskog imena Martinus, koje znači "ratnik" ili "bor