Prezime MAROT potiče iz francuskog jezika i spada u kategoriju nadimaka. Nadimci su česti u svim jezicima, a nastaju kao oznaka neke osobine ili ponašanja. U slučaju prezimena MAROT, nadimak se vezuje