Prezime LENDIĆ je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, posebno u Dalmaciji, te se može naći u većini gradova i mjesta. Prezime LENDIĆ potječe od imena LENDO koje je nastalo od riječi “Lenda” što u p