Prezime LEKAJ je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, te se često sreće i u drugim dijelovima Balkana. Ime Lekaj ima svoje porijeklo u turskom jeziku, a znači “ljekar”, “doktor” ili “ap