Prezime KROT može se pronaći u različitim dijelovima svijeta, ali najčešće se susreće u Njemačkoj i Poljskoj. Ovo prezime ima zanimljivo značenje koje se može povezati s prirodom i životinjama.

Riječ