Prezime Krivaja jedno je od zanimljivijih prezimena koje se može pronaći na području Hrvatske. Mnogi se pitaju što zapravo znači ovo prezime i odakle ono potječe. U ovom članku ćemo se baviti upravo t