Prezimena su uvijek zanimljiva jer nose sa sobom priče i informacije o našim precima. Jedno od zanimljivih prezimena je KRIŠTAFOR, koje ima duboko ukorijenjeno značenje povezano s kršćanskim vjerovanj