Ime Kristivoje jedno je od onih imena koje se rijetko čuje danas. Ipak, ono ima svoju dugogodišnju povijest i zanimljivo porijeklo. Ovo ime sastoji se od dvije riječi – Krist i voj. Prva riječ Krist,