Značenje i porijeklo imena Kristina su intrigantni elementi koji privlače pažnju mnogih ljudi. Ime Kristina ima slavensko porijeklo i znači “kršćanka”. Ime Kristina je vrlo staro i korišteno je tijeko