Značenje i porijeklo imena Kristijana su tema koja intrigira mnoge ljude diljem svijeta. Ovo prekrasno ime koje se često koristi u mnogim kulturama ima duboko ukorijenjeno značenje i povijest koja sež