Ime Kristijan ima svoje korijene u latinskoj riječi Christianus, što znači kršćanin. Ime je nastalo u kasnoj antici, kada su kršćani postali značajna društvena skupina u Rimskom Carstvu. Upravo zbog t