Značenje i porijeklo prezimena KRČMAR: Odakle potječe?

Prezime KRČMAR jedno je od onih prezimena koja su vrlo česta u Hrvatskoj, a njegovo značenje i porijeklo su zanimljivi i intrigantni.

Prezime K