Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOZMAR

Prezime Kozmar jedno je od onih prezimena koja nas podsjećaju na životinjski svijet. Riječ je o prezimenu koje se sastoji od dvije riječi - "koza" i "mar". Prema nekim izvorima, prezime Kozmar potječe