Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Kozma

Ime Kozma je jedno od onih imena koja nas vode u daleku prošlost i koja su utkana u našu kulturu i tradiciju. Poreklo ovog imena leži u grčkoj riječi kosmos, što znači svijet ili red i harmonija. Kozm