Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOZLOVIĆ

Prezime Kozlović jedno je od čestih prezimena u Hrvatskoj, a osobito u Istri. Ovo prezime, poput mnogih drugih, ima svoje porijeklo i značenje. Prema nekim teorijama, prezime Kozlović potječe od imena